Exkursion Exkursion Florenz

Termin
1974

Veranstaltungsort
Florenz, Italien

Bilder

Exkursion Florenz 1975, Bild: Brock als Lehrer, Foto: Hajo Schiff.
Exkursion Florenz 1975, Bild: Brock als Lehrer, Foto: Hajo Schiff.
Exkursion Florenz 1975, Bild: Brock als Lehrer, Foto: Hajo Schiff.
Exkursion Florenz 1975, Bild: Brock als Lehrer, Foto: Hajo Schiff.
Exkursion Florenz 1975, Bild: Brock als Lehrer, Foto: Hajo Schiff.
Exkursion Florenz 1975, Bild: Brock als Lehrer, Foto: Hajo Schiff.